teknik eğitim fakültesi öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri

Bu çalışmanın amacı, Üniversitesi Teknik Fakültesi’nde öğrenim
gören öğrencilerin düzeylerini, bu konuyla ilgili olabileceği düşünülen çeşitli
değişkenlere göre ortaya koymaktır.

Daha fazla bilgi için:
http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/1504/1375-2431-1-SM.pdf

Tagged: , ,